Мероприятия

14-22 сакавіка 2015 года Беларусь далучаецца да агульнаеўрапейскага Тыдню супраць раізму

Еўрапейская сетка супраць нацыяналізму, расізму, фашызму і падтрымкі імігрантаў і бежанцаў UNITED арганізуе і каардынуе агульнаеўрапейскі Тыдзень супраць расізму. Больш за 100 000 чалавек далучаецца да кампаніі актыўнымі дзеяннямі для прасоўвання талерантнасці, захоўвання роўнасці правоў і шанавання разнастайнасці ў Еўропе. 21 cакавіка абвешчаны ААН Міжнародным днём барацьбы з расізмам. Беларусь далучаецца да міжнародных акцый другі год запар. 

Лічыцца, што беларусы добразычлівыя і талерантныя. Але ці так гэта? З кожным годам павялічваецца колькасць замежных грамадзян, што прыязджаюць у Беларусь. Студэнты, працоўныя мігранты, бежанцы з розных  куткоў планеты – асноўныя групы, да якіх мясцовыя жыхары ставяцца падазрона. Непрыязнае стаўленне, ксенафобія, мігрантафобія перадаюцца з пакалення у пакаленне і як следства праяўляецца ў розных формах расізму, у тым ліку і бытавым.

Падчас Тыдню супраць расізму плануецца:

— 17 сакавіка ў 18.00 - лекцыя “Праявы расізма і формы этнічнай дыскрымінацыі ў Беларусі” (лектар Наталля Кутузава, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт, старшыня МГА "Цэнтр вывучэння сучаснай рэлігійнасці”). 

— 21 сакавіка ў 19.00 - кінапрагляд з дыскусіяй.

Усе ахвочыя могуць далучыцца да мерапрыемстваў як слухачы, ці прыняць больш актыўны ўдзел. Пытанні можна задаваць праз пошту: belmpd@gmail.com.

 

Будзем удзячны за удзел у мерапрыемствах!

Мінску міжнародны круглы стол, прысвечаны абмеркаванню “Канцэпцыі антыдыскрымінацыйнага заканадаўства для Беларусі”

РПГА “Беларускі Хельсінкскі Камітэт” і Сетка за роўнасць і недыскрымінацыю ў Беларусі правялі 22 ліпеня 2014 года ў Мінску міжнародны круглы стол, прысвечаны абмеркаванню “Канцэпцыі антыдыскрымінацыйнага заканадаўства для Беларусі”. Больш як 20 праваабаронцаў, журналістаў і грамадскіх актывістаў узялі ўдзел у круглым стале. Паводле вынікаў даследавання экспертаў Сеткі за роўнасць і недыскрымінацыю ў Беларусі была адзначаная вялікая патрэба ў прыняцці адмысловых заканадаўчых актаў у Беларусі, якія б маглі быць эфектыўнай прыладай для прадухілення і рэагавання на праявы прамой і ўскоснай дыскрымінацыі ў дачыненні да прадстаўнікоў пэўных сацыяльных групаў. Сярод іншага, даследаванне выявіла вялікую частотнасць ужывання мовы нянавісці ў беларускіх СМІ ў дачыненні прадстаўнікоў ЛГБТ супольнасці і людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі.

Эксперты-праваабаронцы з Вялікабрытаніі, Эстоніі ды Украіны распавялі пра досвед прыняцця і прымянення антыдыскрымінацыйнага заканадаўства ў сваіх краінах. Адбылася дыскусія пра яго тэрміналогію, механізмы і органы абароны ад дыскрымінацыі, а таксама пра магчымасці застасавання наяўнага замежнага досведу ў беларускіх умовах.

Асаблівая ўвага падчас круглага стала была нададзеная неабходнасці выпрацоўкі дакладнай матывацыйнай базы для прыняцця антыдыскрымінацыйнага заканадаўства для правядзення агульнанацыянальнага дыялогу з удзелам прадстаўнікоў улады і грамадзянскай супольнасці.

Праваабаронцы звярнуліся з заклікам да беларускіх журналістаў паспрыяць адвакацыі антыдыскрымінацыйнага заканадаўства ў Беларусі дзеля таго, каб беларускае грамадства сталася больш абароненым ад праяваў варожасці і прыніжэння ў дачыненні да кожнага канкрэтнага грамадзяніна краіны.

Спасылка на крыніцу:    http://baj.by/be/node/25836

 

Международная конференция «Актуальные вопросы реализации в праве принципа обеспечения равенства. Европейский опыт: от теории к практике» состоялась. 18 апреля 2013 г.в Минске. Организатором мероприятия выступил Офис по правам людей с инвалидностью в сотрудничестве с Фондом Розы Люксембург.

Дискриминация — одно из наиболее грубых и повсеместных нарушений прав человека в современной Европе. Миллионы людей продолжают страдать от унижений, изоляции и жестокого обращения. Беларусь, как и страны Европы, также подвержена негативному воздействию на общественные отношения. Мы ожидаем защиты, ведь право на не дискриминацию – это не просто вежливость, а право каждого. В Беларуси прямая защита от дискриминации – это, в принципе, нонсенс. Потому что практически нигде не даётся чёткого определения, что такое дискриминация, не определены механизмы защиты и реабилитации жертв.

- Белорусское законодательство в отношении инвалидов основывается на положениях Конституции Республики Беларусь и Законах «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» и «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов», — комментирует ситуацию координатор конференции эксперт по правам людей с инвалидностью Галина Крот. — Для регулирования общественных отношений в той или иной сфере жизнедеятельности инвалидов принимаются соответствующие специальные законодательные акты, особый статус инвалидов отражен в более чем 1500 нормативных актах. Но, несмотря на то, что Закон «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» запрещает дискриминацию в отношении людей с инвалидностью и это нарушение преследуется по закону, законодательного закрепления определения «дискриминация по признаку инвалидности» в национальном праве до сих пор нет.

Европейские и белорусские эксперты-юристы, социологи, общественные деятели обсудили на конференции актуальные вопросы дискриминации, поделились опытом реализации антидискриминационных программ за рубежом, рассмотрели перспективы развития антидискриминационного законодательства в Республике Беларусь.

Кстати, речь шла не только о дискриминации инвалидов, а о меньшинствах вообще, ущемлении по религиозному, этническому, гендерному и другим признакам.

- Сейчас противодействие дискриминации — одна из приоритетных областей Совета Европы, работа в этом направлении будет усилена в 2013 — 2015 гг., — рассказывает советник по программам Совета Европы, представитель Генерального директората по правам человека и верховенства права в Страсбурге Сергей Дикман. — Однако, наиболее сложный момент в практике Европейского суда по делам дискриминации – это доказывание. И здесь Европейский суд сознательно избирает очень осторожный подход. Для того, чтобы заявитель доказал, что действительно в отношении него использовано дискриминационное обращение, ему нужно было доказать сам факт, но при этом нет необходимости обоснования умысла. Чаще всего практика Европейского суда сталкивается, в первую очередь, с дискриминацией по национальному признаку, во – вторых, это дискриминация по признаку сексуальной ориентации, часто эти дела совмещены в целом со свободой выражения мнения, ещё одна большая группа дел — о дискриминации трансгендеров, т.е. лиц, которые изменяли свой пол. Однако есть один пробел в деятельности Совета Европы. Он заключается в том, что действительно практически нет никакой работы, направленной на защиту людей с ограниченными возможностями. Нет специальной конвенции на Европейском уровне, которая была бы направлена на защиту инвалидов. Наверное, полезно в рамках секретариата создать отдельную структуру, которая бы занималась вопросами дискриминации инвалидов и разрабатывала определённые стандарты в этой области.

В вопросе о необходимости закона с белорусскими участниками конференции солидарен и член немецкого Бундестага, председатель Всеобщего союза инвалидов Германии, д-р Илья Зайферт. В его обращении к участникам конференции говорится: «Дискриминации – унижающие, оскорбляющие, ранящие. Тем не менее, они случаются почти ежедневно и почти повсюду. Частично очень субтильно, однако, иногда тоже в жестокой открытости. Некоторые даже находят государственную поддержку, другие основываются на предрассудках всех видов. Во всяком случае, они нарушают права человека, в частности, свойственное каждому человеку достоинство. В равенстве мы нуждаемся перед законом, т.е. в правовом смысле. Это равенство защищает в правовом государстве от дискриминации. Если каждый человек – независимо от социального положения или рода, пола или возраста, инвалидности или прочей индивидуальной особенности – равен перед законом, необходимо обосновать по предмету неравные обращения».

 

Коалиция по противодействию дискриминации была создана в 2011 г. в Украине. Это объединение организаций гражданского общества и независимых экспертов, которое солидарно работает в интересах дискриминируемых групп для достижения подлинного равенства. Деятельность Коалиции направлена на содействие в совершенствовании антидискриминационного законодательства в Украине, улучшение знаний и практических навыков представителей различных социальных и профессиональных групп в сфере продвижения антидискриминационных инициатив и защиты от дискриминации.

- В Коалицию вошли 50 организаций с опытом работы в разных сферах, например, информационной, законодательной и других, — комментирует сопредседатель Коалиции по противодействию дискриминации в Украине, координатор образовательных программ, эксперт ОО «Центр Гражданских Свобод» Назарий Боярский. — Что мы делаем? В основном, это информационно-просветительская работа. Сейчас, во-первых, очень активно начали работать с представителями СМИ, во-вторых, при Коалиции мы создали экспертную группу по противодействию дискриминации, в-третьих, это лоббирование законодательства и в-четвёртых, юридическая поддержка, которую можно получить, в том числе, онлайн.

Бюро по осуществлению равного обращения (BUG) было создано в Берлине в 2009 г. BUG поддерживает иски против дискриминации с тем, чтобы установить прецеденты и повысить правовую грамотность в области борьбы с дискриминацией, выявлять пробелы в действующем законодательстве. Кроме того, BUG ведёт адвокативную работу по связям с общественностью с целью обеспечения соблюдения судебных решений в обществе. Благодаря документам и заявлениям, BUG стремится влиять на текущие изменения в политике и планах федерального правительства. Результаты судебных исков доводятся до политиков, чтобы положительно повлиять на публичные меры равного отношения. BUG имеет статус официального помощника истцам в судах.

14 июля 2014 года завершилась работа над отчетом о результатах первого в истории Беларуси исследования языка вражды в национальных СМИ. В ходе мониторинга были выявлены издания, которые активнее других разжигают вражду и ненависть в белорусском обществе по отношению к отдельным социальным группам.

 

Мониторинг «Язык вражды в белорусских СМИ» охватывает материалы 35 национальных СМИ, опубликованные с апреля по сентябрь 2014 года. Вашему вниманию представляем результаты за первого этапа исследования, включающего период апрель—май 2014 года.

Среди 35 отобранных для мониторинга СМИ — республиканские, региональные, государственные, независимые, газеты, телевидение и радио. Полный их список находится в Отчете мониторинга и презентации.

С подробными результатами исследования можно ознакомиться здесь, также они содержатся в прикрепленном файле. Мультимедийная презентация числовых данных доступна по данному адресу

В мониторинге анализируется язык вражды в отношении социальных групп, выделяемых по признаку этничности, вероисповедания, сексуальной ориентации и др
Основная цель исследования — выяснить, насколько идеологическое клише о толерантности белорусов соответствует реальности. 
Общество может пропустить взрывной рост ксенофобных, гомофобных настроений и других форм неприятия инаковости без исследований уровня терпимости в обществе.

Резюме мониторинга

Первые полученные результаты стали несколько неожиданными даже для команды мониторинга. Фактически самым некорректным материалом стала публикация клипа на песню, посвященную событиям в Украине, практически лишенная комментария со стороны редакции. Самыми ксенофобными темами стали события в Украине и Кончита Вурст. Острота украинских событий ярко проявилась в топе-10 мониторинга. Вторая по популярности тема — победа на конкурсе «Евровидение» австрийского исполнителя Томаса Нойвирта, выступающего в женском образе Кончиты Вурст.

Топ-10 самых нетолерантных статей находится в полном тексте отчета. Мультимедийная презентация числовых данных тут.

Парадоксальным образом максимальное число материалов, содержащих язык вражды, было опубликовано в интернет-газете «Салідарнасць»— 7, куда вошли не только собственно статьи, но и 2 некорректных анекдота. Отдельно стоит отметить количество материалов газеты «Во славу Родины». В топе-10 некорректных публикаций они занимают 4 позиции.

Также удалось выяснить, что уровень корректности материалов в государственных и независимых СМИ практический одинаковый.

Руководитель исследовательской части проекта и автор текста отчета Виолетта Ермакова отмечает:

«Авторитарные режимы сами по себе обедняют палитру социальных групп в публичном пространстве. Люди отвыкают видеть других и становятся более ксенофобными. И поэтому представить себе, что после 70 лет в составе СССР и почти 20 при нынешней власти белорусы остались толерантными, крайне сложно».
Проект-исследование «Язык вражды в СМИ Беларуси» завершится осенью 2014 года торжественным вручением специальной премии автору худшего, по результатам мониторинга, материала. Премия носит название «Золотые яйца», которое связано с событием 18 мая 2010 года, когда видеооператор одного из минских СМИ забросал яйцами участников «Славянского гей-прайда».

 

Мониторинг «Язык вржды в белорусских СМИ»,

в рамках кампании «Журналисты за толерантность».